ශක්තිමත් තාක්ෂණික කණ්ඩායම

අපි උසස් තත්ත්වයේ උසස් කාර්යක්ෂමතාව intelligentequipment නිර්මාණය, කර්මාන්තය තුළ ශක්තිමත් තාක්ෂණික කණ්ඩායම, වෘත්තීය අත්දැකීම් දශක, විශිෂ්ට නිර්මාණ මට්ටමේ තියෙනවා.
RF-මණ්ඩලය-එක්වීමට-මාධ්ය-යන්ත්රය


පළ කාලය: දෙසැම්බර්-09-2018

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!